Certifikáty

Držitel certifikátu International Education Society

Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikovaná International Education Society, London, (IES). Naši absolventi mají další možnost získat mezinárodní certifikát IES (www.iescertifikat.cz).

Naší instituci byl udělen rating BBB – vysoce erudovaná a profesionálně vedená instituce.

Poprvé se sešel Emeritní klub CBA složený z barmanských legend

V novorenesanční vile Lanna v pražské Bubenči se 8. září konalo ustavující setkání členů nově vzniklého Emeritního klubu České barmanské asociace. Tento v zásadě elitní klub byl založen v rámci letošní konference CBA ve Frymburku, ale teprve v září se sjeli zakládající členové na první setkání, které dalo činnosti klubu směr.

Úvodní slovo patřilo Vratislavu Minárovi, řediteli divize konferenčních a hotelových zařízení Akademie věd ČR, do jejichž péče a správy vila Lanna patří. „Nikdo nebude vědět, kdy bylo 56 nebo 74 setkání Emeritního klubu, ale historie a členové CBA si budou pamatovat, že to první se konalo právě ve vile Lanna,“ řekl a poděkoval emeritním členům za jejich celoživotní práci v oboru gastronomie. Další uvítání zaznělo od II. viceprezidenta CBA Mojmíra Prokeše, který má činnost klubu ve své gesci v rámci aktivit CBA. Přípitek pronesl úvodem i prezident CBA Aleš Svojanovský a přivítal také své kolegy, předsedy územních sekcí CBA.

Kdo další obohatí klub?
Členové nového uskupení probrali na setkání řadu aktuálních i novátorských témat. Mezi jedno z hlavních patřilo rozšíření Emeritního klubu o další barmanské osobnosti, Miloš Tretter prezentoval myšlenku celoživotního rozvoje a podpory profesionálních barmanů a velký ohlas sklidila projekce a prezentace plánovaného sídla CBA přednesená prezidentem Alešem Svojanovským. Následně členové věnovali svůj čas zástupci médií a odpoledne se přemístili do Partner´s baru Cloud 9 hotelu Hilton, kde se na uvítanou podával osvěžující nealkoholický signature cocktail Ginger Rain z rukou barmanagera Romana Uhlíře, předsedy pražské sekce CBA. Při vychutnávání cocktailu se členové CBA kochali pohledem na Prahu zalitou odpoledním sluncem a již následoval poslední bod – předání pamětních listů a upomínkových dárků všem zakládajícím členům Emeritního klubu z rukou prezidenta CBA. „Přeji novému uskupení a všem jeho členům hodně zdraví a elánu do činorodé práce,“ říká Mojmír Prokeš.

Desatero emeritního klubu

  1. Emeritní klub je složen z gastronomických osobností, které svou prací, činností a odkazem významným způsobem ovlivnily segment gastronomie a stávají se nositeli společenské a odborné kultury oboru.
  2. Členem se stává gastronomická osobnost, nositel ocenění CBA, nebo osobnost, která je členy emeritního klubu navržena.
  3. Emeritní klub vytváří platformu pro prezentaci svých členů a jejich odkazu dovnitř i navenek CBA.
  4. Emeritní klub vytváří pozitivní mediální obraz CBA, propaguje vysokou úroveň gastronomie, reprezentuje tváří svých osobností důstojnost, zkušenost a erudovanost CBA.
  5. Emeritní klub si volí svého předsedu, který bude koordinovat činnost a setkávání členů klubu v průběhu roku.
  6. Emeritní klub ve své činnosti vytváří podněty a doporučení pro činnost prezidia CBA.
  7. Emeritní klub vytváří harmonický mezigenerační most, předává své vzpomínky, myšlenky a zkušenosti pokračující generaci.
  8. Emeritní klub se podílí na vzniku archivu CBA a odkazu nejvýznamnějších osobností CBA.
  9. Emeritnímu klubu je vytvořena komunikační, sociální i technická podpora ze strany CBA pro jejich činnost.
  10. Emeritní klub je neodmyslitelnou součástí CBA, prostorem pro přenos názorů a myšlenek, místem pro dialog, zdrojem informací pro své členy.

Česká barmanská asociace
spoluzakladatel asociace

Člen HOTREC – Hotels, Restaurants & Cafés in Europe

Člen IH & RH – International Hotel & Restaurant Association

Člen AHR – Asociace hotelů a restaurací České republiky